تفسیر سوره ابراهیم(ع) آیت الله جوادی آملی

در این پست وبلاگ تفسیر سوره حضرت ابراهیم (ع) را میبینیم از آیت الله جوادی آملی که
برای طلاب و عموم مردم برگزار میشد


درس اولدرس دوم